Magnaplast
PL

dren2

 

Rury drenarskie firmy Magnaplast to kompleksowa odpowiedź na problemy, które są związane z nadmiarem wody w glebie. Pełna oferta obejmuje system rur i kształtek, a także niezbędne w procesie montażu studnie. Wszystko to zapewnia wysoką jakość całego systemu, trwałość materiałów oraz daje gwarancję na całą instalację od jednego producenta.

 

Rury drenarskie perforowane

Znajdą zastosowanie wszędzie tam, gdzie pojawia się problem ze zbyt wysokim poziomem wód gruntowych. Są to m.in.:

  • melioracje rolne,
  • ochrona budynków przed zawilgoceniem,
  • odwadnianie dróg i pasów przydrożnych,
  • odwadnianie parkingów,
  • odwadnianie terenów przeznaczenia rekreacyjnego i sportowego oraz przemysłowych,
  • odwadnianie składowisk odpadów.

 

Rury drenarskie owinięte fabrycznie w geowłókninę PP

Najważniejszym zadaniem geowłókniny jest zapobieganie przenikania drobnych cząstek gruntu do wnętrza rur. Dzięki temu chronimy grunt przed zjawiskiem wypłukiwania, ale też zapewniamy sprawność całego systemu drenarskiego – zapobiegamy jego zamuleniu i uzyskujemy gwarancję długotrwałej, wydajnej filtracji. Dodatkowo cząsteczki gruntu osiadające w pobliżu geowłókniny, tworzą naturalny filtr gruntowy przy jej powierzchni. Rury drenarskie w geowłókninie PP znajdą zastosowanie szczególnie na terenach zielonych czy rolniczych, w gruntach torfowych czy gliniastych. 

 

Rury drenarskie nieperforowane

Rury drenarskie nieperforowane (bez otworów) mogą zostać użyte jako przewody służące do odprowadzania wody do zbiorników.

 

Zobacz więcej:

Katalog

Masz problem z doborem odpowiedniego produktu? Skontaktuj się z nami

Napisz do nas