Magnaplast
PL

Zakres średnic

DN/ID 200-600

Materiał

Polipropylen (PP)

MAGNACOR

Magnacor to system rur i kształtek z polipropylenu produkowanych metodą wytłaczania, wtrysku i spawania ekstruzyjnego. Elementy systemu charakteryzują się dwuścienną konstrukcją ścianki, co powoduje, że przy zachowaniu wysokiej sztywności obwodowej 8 kN/m2 ich waga jest zdecydowanie niższa w porównaniu z elementami kanalizacji z kamionki czy betonu, ale też PCV-U i PE.

Ścianka rury zbudowana jest z dwóch warstw: warstwy wewnętrznej - gładkiej, zewnętrznej - karbowanej. Obie warstwy połączone są ze sobą molekularnie w procesie wytłaczania, tworząc litą konstrukcję.

Zastosowanie

System kanalizacyjny MAGNACOR służy do budowy bezciśnieniowych sieci kanalizacji sanitarnych, deszczowych, ogólnospławnych i drenażowych. Wykorzystywany jest do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych i komualnych oraz do odwadniania parkingów, dróg, autostrad, lotnisk i wysypisk śmieci.

Polipropylen ze względu na swoje właściwości daje możliwość zamontowania systemu MAGNACOR w kanałach o wysokiej temperaturze ścieków, bezpośrednio ze studniami rozprężnymi ze względu na dużą odporność na niskie pH ≥ 2 (wyoskie stężenie siarkowodoru w ściekach), do odprowadzania ścieków przemysłowych oraz jako przepustu drogowego.

Gładka powierzchnia wewnętrzna w jasnoszarym kolorze daje bardzo dobrą widoczność podczas przeglądów kanałów kamerą TV.

+

Rura z kielichem SN8 bez uszczelki

MAGNACOR - rura z kielichem rura

DN/ID

[mm]

d1

[mm]

d2

[mm]

D

[mm]

L

[mm]

L1

[mm]

Paleta Kod
200 197 226 259 3000 152 20 83028
200 197 226 259 6000 152 20 83045
250 249 284 320 3000 181 12 84028
250 249 284 320 6000 181 12 84045
300 297 339 386 3000 218 9 85028
300 297 339 386 6000 218 9 85045
400 396 453 506 3000 223 4 86028
400 396 453 506 6000 223 4 86045
500 500 573 635 3000 264 2 87028
500 500 573 635 6000 264 2 87045
600 598 683 765 3000 329 2 88028
600 598 683 765 6000 329 2 88045
+

Rura bez kielicha SN8

MAGNACOR - rura bezkielichowa rura bez kielicha

DN/ID

[mm]

d1

[mm]

d2

[mm]

L

[mm]

Paleta

Kod

200 197 226 6000 20 83090
250 249 284 6000 12 84090
300 297 339 6000 9 85090
400 396 453 6000 4 86090
500 500 573 6000 2 87090
600 598 683 6000 2 88090
+

Kolana (MCB) 200-400

MAGNACOR - kolana DN 200-400 kolana

DN/ID

[mm]

D

[mm]

d2

[mm]

α

L1

[mm]

Paleta Kod
200 259 226 15º 163 1 83100
250 320 284 15º 195 1 84100
300 386 339 15º 231 1 85100
400 506 453 15º 253 1 86100
             
200 259 226 30º 163 1 83110
250 320 284 30º 195 1 84110
300 386 339 30º 231 1 85110
400 506 453 30º 253 1 86110
             
200 259 226 45º 163 1 83120
250 320 284 45º 195 1 84120
300 386 339 45º 231 1 85120
400 506 453 45º 253 1 86120
             
200 259 226 90º 163 1 83130
250 320 284 90º 195 1 84130
300 386 339 90º 231 1 85130
400 506 453 90º 253 1 86130

Uwaga: wszystkie rury i kształtki dostarczane są bez uszczelek. Uszczelki należy zamówić oddzielnie.

 

+

Kolana (MCB) 500-600

MAGNACOR -kolano DN 500-600 kolana2

DN/ID

[mm]

D

[mm]

d2

[mm]

α

L1

[mm]

Paleta Kod
500 635 573 15º 279 1 87100
600 765 683 15º 362 1 88100
             
500 635 573 30º 279 1 87110
600 765 683 30º 362 1 88110
             
500 635 573 45º 279 1 87120
600 765 683 45º 362 1 88120
             
500 635 573 90º 279 1 87130
600 765 683 90º 362 1 88130

Uwaga: wszystkie rury i kształtki dostarczane są bez uszczelek. Uszczelki należy zamówić oddzielnie.

+

Trójnik na Magnacor 45º (MCEA) 200-250

MAGNACOR - trójniki 45 (2) trójnik na magnacor 45

DN1/DN2

[mm]

D

[mm]

d2

[mm]

M

[mm]

Da

[mm]

d2a

[mm]

L

[mm]

Paleta Kod
200/200 259 226 395 259 226 630 1 81330
250/250 320 284 480 320 284 770 1 82340

Uwaga: wszystkie rury i kształtki dostarczane są bez uszczelek. Uszczelki należy zamówić oddzielnie.

+

Trójnik na Magnacor 45º (MCEA) 200-600

MAGNACOR - trójniki 45 (1) trójnik na magnacor 45 z bosym końcem

DN1/DN2

[mm]

D

[mm]

d2

[mm]

M

[mm]

Da

[mm]

d2a

[mm]

L

[mm]

Paleta

Kod
250/200 320 284 410 259 226 770 1 82330
300/200 386 339 450 259 226 860 1 83330
300/250 386 339 530 320 284 910 1 83340
300/300 386 339 650 386 339 1050 1 83350
400/200 506 453 450 259 226 850 1 84330
400/250 506 453 530 320 284 910 1 84340
400/300 506 453 615 386 339 1030 1 84350
400/400 506 453 730 506 453 1270 1 84360
500/200 635 573 450 259 226 950 1 85330
500/300 635 573 615 386 339 1090 1 85350
600/200 765 683 450 259 226 1100 1 86330
600/300 765 683 615 386 339 1280 1 86350

Uwaga: wszystkie rury i kształtki dostarczane są bez uszczelek. Uszczelki należy zamówić oddzielnie.

+

Trójnik na KG 45º (MCEA-KG) 200-250

MAGNACOR - trójniki na KG (3) trójnik mc-kg 45

DN1/DN2

[mm]

D

[mm]

d2

[mm]

M

[mm]

d

[mm]

L

[mm]

Paleta Kod
200/200 259 226 345 200 630 1 81335
250/250 320 284 425 250 770 1 82345

Uwaga: wszystkie rury i kształtki dostarczane są bez uszczelek. Uszczelki należy zamówić oddzielnie.

 

+

Trójnik na KG 45º (MCEA-KG) 200-600

MAGNACOR - trójniki na KG (2) trójnik mc-kg 45 z bosym końcem

DN1/DN2

[mm]

D

[mm]

d2

[mm]

M

[mm]

d

[mm]

L

[mm]

Paleta Kod
250/200 320 284 410 200 770 1 82335
300/200 386 339 380 200 860 1 83335
300/250 386 339 450 250 910 1 83345
400/200 506 453 380 200 850 1 84335
400/250 506 453 450 250 910 1 84345
500/200 635 573 380 200 950 1 85335
600/200 765 683 380 200 1100 1 86335
600/250 765 683 450 250 1190 1 86345

Uwaga: wszystkie rury i kształtki dostarczane są bez uszczelek. Uszczelki należy zamówić oddzielnie.

+

Trójnik na Magnacor 90º (MCEA)

MAGNACOR - trójniki 90 trójnik mc 90 z bosym końcem

DN1/DN2

[mm]

D

[mm]

d2

[mm]

M

[mm]

Da

[mm]

d2a

[mm]

L

[mm]

Paleta Kod
200/200 259 226 215 259 226 600 1 81331
250/250 320 284 250 320 284 770 1 82341
250/200 320 284 220 259 226 630 1 82331
300/200 386 339 220 259 226 700 1 83331
300/250 386 339 250 320 284 740 1 83341
300/300 386 339 300 386 339 870 1 83351
400/200 506 453 220 259 226 745 1 84331
400/250 506 453 250 320 284 800 1 84341
400/300 506 453 290 386 339 860 1 84351
400/400 506 453 330 506 453 970 1 84361
500/200 635 573 220 259 226 810 1 85331
500/300 635 573 290 386 339 950 1 85351
600/200 765 683 220 259 226 935 1 86331
600/300 765 683 290 386 339 1110 1 86351

Uwaga: wszystkie rury i kształtki dostarczane są bez uszczelek. Uszczelki należy zamówić oddzielnie.

+

Trójnik na KG 90º (MCEA-KG)

MAGNACOR - trójniki na KG 90 trójnik mc-kg 90 z bosym końcem

DN1/DN2

[mm]

D

[mm]

d2

[mm]

M

[mm]

d

[mm]

L

[mm]

Paleta Kod
200/200 259 226 180 200 620 1 81336
250/250 320 284 200 250 700 1 82346
250/200 320 284 180 200 630 1 82336
300/200 386 339 180 200 700 1 83336
300/250 386 339 200 250 740 1 83346
400/200 506 453 180 200 745 1 84336
400/250 506 453 200 250 800 1 84346
500/200 635 573 180 200 810 1 85336
600/200 765 683 180 200 935 1 86336
600/250 765 683 200 250 1020 1 86346

Uwaga: wszystkie rury i kształtki dostarczane są bez uszczelek. Uszczelki należy zamówić oddzielnie.

+

Złączka do rury (MCMM)

MAGNACOR - złączki dwukielichowe złączka dwukielichowa

DN/ID

[mm]

D

[mm]

d2

[mm]

L

[mm]

Paleta Kod
200 259 226 304 1 83200
250 320 284 358 1 84200
300 386 339 434 1 85200
400 506 453 444 1 86200
500 635 573 528 1 87200
600 765 683 658 1 88200

Uwaga: wszystkie rury i kształtki dostarczane są bez uszczelek. Uszczelki należy zamówić oddzielnie.

+

Nasuwka (MCU)

MAGNACOR - mufy przesuwne nasuwka

DN/ID

[mm]

D

[mm]

d2

[mm]

L

[mm]

Paleta Kod
200 259 226 306 1 83180
250 320 284 360 1 84180
300 386 339 438 1 85180
400 506 453 448 1 86180
500 635 573 500 1 87180
600 765 683 620 1 88180

Uwaga: wszystkie rury i kształtki dostarczane są bez uszczelek. Uszczelki należy zamówić oddzielnie.

+

Przejście murowe (MCF)

MAGNACOR - przejście murowe przejście murowe

DN/ID

[mm]

D

[mm]

d2

[mm]

L

[mm]

Paleta Kod
200 259 226 153 1 83620
250 320 284 180 1 84620
300 386 339 219 1 85620
400 506 453 224 1 86620
500 635 573 250 1 87620
600 765 683 310 1 88620

Uwaga: wszystkie rury i kształtki dostarczane są bez uszczelek. Uszczelki należy zamówić oddzielnie.

+

Redukcja (MCR)

MAGNACOR - redukcje redukcja

DN1/DN2

[mm]

D

[mm]

d2

[mm]

L

[mm]

Da

[mm]

d2a

[mm]

Paleta Kod
250/200 320 284 359 259 226 1 84280
300/250 386 339 425 320 284 1 85280
400/300 506 453 498 386 339 1 86280
500/400 635 573 531 506 453 1 87280
600/500 765 683 635 635 573 1 88280

Uwaga: wszystkie rury i kształtki dostarczane są bez uszczelek. Uszczelki należy zamówić oddzielnie.

+

Zaślepka (MCK)

MAGNACOR - zaślepki zaślepka

DN/ID

[mm]

D

[mm]

d2

[mm]

L

[mm]

Paleta Kod
200 259 226 162 1 83240
250 320 284 189 1 84240
300 386 339 227 1 85240
400 506 453 232 1 86240
500 635 573 274 1 87240
600 765 683 339 1 88240

Uwaga: wszystkie rury i kształtki dostarczane są bez uszczelek. Uszczelki należy zamówić oddzielnie.

+

Korek (MCM)

MAGNACOR - korki korek

DN/ID

[mm]

d2

[mm]

L

[mm]

Paleta Kod
200 226 155 1 83220
250 284 180 1 84220
300 339 218 1 85220
400 453 220 1 86220
500 573 260 1 87220
600 683 320 1 88220

Uwaga: wszystkie rury i kształtki dostarczane są bez uszczelek. Uszczelki należy zamówić oddzielnie.

+

Złączki do rur KG - kielich (MC-KGI)

MAGNACOR - złączki do rur KG (kielich) mc-kg

DN/ID

[mm]

d

[mm]

d2

[mm]

L

[mm]

Paleta Kod
200 200 226 253 1 83230
250 250 284 306 1 84230
300 315 339 346 1 85230
400 400 453 376 1 86230
500 500 573 440 1 87230

Uwaga: wszystkie rury i kształtki dostarczane są bez uszczelek. Uszczelki należy zamówić oddzielnie.

+

Uszczelka do rury MC

MAGNACOR - uszczelka

DN/ID

[mm]

Kod
200 7235
250 7245
300 7255
400 7265
500 7275
600 7285

Uwaga: wszystkie rury i kształtki dostarczane są bez uszczelek. Uszczelki należy zamówić oddzielnie.

Rura z kielichem SN8 bez uszczelki
MAGNACOR - rura z kielichem rura
Rura bez kielicha SN8
MAGNACOR - rura bezkielichowa rura bez kielicha
Kolana (MCB) 200-400
MAGNACOR - kolana DN 200-400 kolana
Kolana (MCB) 500-600
MAGNACOR -kolano DN 500-600 kolana2
Trójnik na Magnacor 45º (MCEA) 200-250
MAGNACOR - trójniki 45 (2) trójnik na magnacor 45
Trójnik na Magnacor 45º (MCEA) 200-600
MAGNACOR - trójniki 45 (1) trójnik na magnacor 45 z bosym końcem
Trójnik na KG 45º (MCEA-KG) 200-250
MAGNACOR - trójniki na KG (3) trójnik mc-kg 45
Trójnik na KG 45º (MCEA-KG) 200-600
MAGNACOR - trójniki na KG (2) trójnik mc-kg 45 z bosym końcem
Trójnik na Magnacor 90º (MCEA)
MAGNACOR - trójniki 90 trójnik mc 90 z bosym końcem
Trójnik na KG 90º (MCEA-KG)
MAGNACOR - trójniki na KG 90 trójnik mc-kg 90 z bosym końcem
Złączka do rury (MCMM)
MAGNACOR - złączki dwukielichowe złączka dwukielichowa
Nasuwka (MCU)
MAGNACOR - mufy przesuwne nasuwka
Przejście murowe (MCF)
MAGNACOR - przejście murowe przejście murowe
Redukcja (MCR)
MAGNACOR - redukcje redukcja
Zaślepka (MCK)
MAGNACOR - zaślepki zaślepka
Korek (MCM)
MAGNACOR - korki korek
Złączki do rur KG - kielich (MC-KGI)
MAGNACOR - złączki do rur KG (kielich) mc-kg
Uszczelka do rury MC
MAGNACOR - uszczelka

Zalety systemu

 • Niska waga rur - dwukrotnie lżejsze od rur z PCV-U
 • Odporność na temperaturę ścieków nawet do 95ºC
 • Wysoka odporność mechaniczna nawet do -20ºC
 • Wysoka odporność na ściskanie i uderzenie dzięki konstrukcji rury
 • Możliwość swobodnego łączenia z kanalizacją o ściankach gładkich
 • Bardzo dobra odporność na ścieranie zgodnie z PN-EN 13476
 • Aktywna współpraca z otaczjącym gruntem dzięki falistemu profilowi rury
 • Prostota montażu, szeroki wachlarz kształtek
 • Odporność na korozję chemiczną, biologiczną i naprężeniową

Dokumenty do pobrania

 • MC - Opinia Techniczna GiG

  Pobierz
 • MC - Certyfikat GiG

  Pobierz
 • MC - Krajowa Ocena Techniczna IBDiM - przepusty

  Pobierz
 • MC - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych - przepusty

  Pobierz
 • MC - kształtki - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych

  Pobierz
 • MC - rury - Krajowa Deklaracja Właściwośći Użytkowych

  Pobierz
 • MC - przejścia murowe - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych

  Pobierz
 • MC - przejścia murowe - Krajowa Ocena Techniczna

  Pobierz

Masz problem z doborem odpowiedniego produktu? Skontaktuj się z nami

Napisz do nas