Magnaplast
PL

Kanalizacja wewnętrzna niskoszumowa HT plus

Cennik dla odbiorców hurtowych

Kanalizacja wewnętrzna niskoszumowa Ultra dB

Cennik dla odbiorców hurtowych

Kanalizacja niskoszumowa grubościenna Skolan Safe

Cennik dla odbiorców hurtowych

Kanalizacja zewnętrzna KG SN8 i SN12

Cennik dla odbiorców hurtowych

Kanalizacja zewnętrzna Magnacor

Cennik dla odbiorców hurtowych

Kanalizacja zewnętrzna KG 2000 SN10 i SN16

Cennik dla odbiorców hurtowych

Kanalizacja zewnętrzna SC

Cennik dla odbiorców hurtowych

Rury i kształtki PE-HD

Cennik dla odbiorców hurtowych

Systemy drenarskie DR

Cennik dla odbiorców hurtowych

Kanalizacja wewnętrzna niskoszumowa Ultra dB

Katalog

Kanalizacja wewnętrzna HTplus

Katalog

Kanalizacja zewnętrzna KG

Katalog

Kanalizacja wewnętrzna niskoszumowa Skolan Safe

Katalog

Kanalizacja zewnętrzna KG 2000 SN10/SN16

Katalog

Kanalizacja zewnętrzna MAGNACOR

Katalog

Studnie kanalizacyjne SC

Katalog

Systemy drenarskie

Katalog

Systemy PE

Katalog

  • HTplus
  • Ultra dB
  • Skolan Safe
  • KG
  • Magnacor
  • SC
  • PE
  • KG 2000 SN10 SN16
  • Drenaż
  • ISO

HTplus

HTplus - Atest Higieniczny Pobierz
HTplus - Certyfikat Zgodności GiG Pobierz
HTplus - Krajowa Ocena Techniczna Pobierz
HTplus - Rury - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz
HTplus - Kształtki - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz
HTplus - Kominek wywiewny DN160 - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz
HTplus - Rury wywiewne - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz
HTplus - Rury wywiewne - Krajowa Ocena Techniczna Pobierz
HTplus - Trójnik nasadowy HTSA - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz
HTplus - Środki poślizgowe - Atest PZH Pobierz

Ultra dB

Ultra dB - Atest Higieniczny Pobierz
Ultra dB - Krajowa Ocena Techniczna Pobierz
Ultra dB - kształtki - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz
Ultra dB - rury - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz
Ultra dB - Opinia Techniczna GiG Pobierz
Środki poślizgowe - Atest PZH Pobierz

Skolan Safe

Skolan Safe - Krajowa Ocena Techniczna Pobierz
Skolan Safe - Atest Higieniczny Pobierz
Skolan Safe - Kształtki - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz
Skolan Safe - Rury - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz
Środki poślizgowe - Atest PZH Pobierz

KG

KG - Atest Higieniczny Pobierz
KG - Rury Spienione - Certyfikat Zgodności GiG Pobierz
KG - Kształtki - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz
KG - Kształtki kanalizacja wewnętrzna BD - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz
KG - Kształtki - Opinia Techniczna GiG szkody górnicze Pobierz
KG - Kształtki SN8 - Opinia Techniczna GiG Pobierz
KG - Kształtki - Certyfikat Zgodności GiG Pobierz
KG - Rury lite - Certyfikat Zgodności GiG Pobierz
KG - Rury lite - Opinia Techniczna GIG szkody górnicze Pobierz
KG - Rury lite WK - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz
KG - Rury SN2 - Krajowa Ocena Techniczna Pobierz
KG - Rury SN2 - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz
KG - Rury SN4 - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz
KG - Rury SN8 - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz
KG - Przejścia murowe - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz
KG - Przejścia murowe - Krajowa Ocena Techniczna Pobierz
KG - Rury lite SN4 - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz
KG - rury lite kanalizacja wewnętrzna BD - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz
KG - Rury lite SN8 - Krajowa Deklaracja Właściwosci Użytkowych Pobierz
KG - SN12 wydłużony kielich - Krajowa Ocena Techniczna Pobierz
KG - SN12 wydłużony kielich - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz
KG - rury KG PP lite - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz
Środki poślizgowe - Atest PZH Pobierz

Magnacor

MC - GIG - Certyfikat Zgodności Pobierz
MC - GIG - Opinia Techniczna Pobierz
MC - Rury SN8 - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz
MC - Rury SN12 - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz
MC - Kształtki - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz
MC - Przejścia murowe - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz
MC - Przejścia murowe - Krajowa Ocena Techniczna Pobierz
MC - SN12 - Krajowa Ocena Techniczna Pobierz
MC - Rury i kształtki - przepusty - Krajowa Ocena Techniczna Pobierz
Środki poślizgowe - Atest PZH Pobierz

SC

SC - Adapter teleskopu PP DN425 - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz
SC - dno RWK typ 315 - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz
SC - dno RWK typ 425 - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz
SC - Kineta typ 315 - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz
SC - Kineta typ 400 - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz
SC - Kineta typ 425 - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz
SC - Pokrywy PP - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz
SC - Rury teleskopowe ze zwieńczeniem żeliwnym - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz
SC - Rura trzonowa wznosząca typ 315 - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz
SC - Rura trzonowa wznosząca typ 400 - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz
SC - Rura trzonowa wznosząca typ 425 SN4 - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz
SC - Rura trzonowa wznosząca typ 425 SN8 - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz
SC - IBDiM Studnia osadnikowa, drenarska, kaskadowa - Krajowa Ocena Techniczna Pobierz
SC - Studnia osadnikowa, drenarska, kaskadowa - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz
Środki poślizgowe - Atest PZH Pobierz

PE

PE - rury PE-HD 80 - Atest Higieniczny PZH Pobierz
PE - rury PE-HD 80 - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz
PE - rury PE-HD 100 - Atest Higieniczny PZH Pobierz
PE - rury PE-HD 100 - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz
PE - rury PE-HD 100 RC - Atest Higieniczny Pobierz
PE - rury PE-HD 100 RC - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz
PE - rury PE-HD 100 kanalizacja - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz
PE - rury PE-HD 100 RC kanalizacja - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz
PE - kształtki - Krajowa Ocena Techniczna Pobierz
PE - kształtki - Atest Higieniczny Pobierz
PE - kształtki - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz

KG 2000 SN10 SN16

KG 2000 - SN10 i SN16 - Krajowa Ocena Techniczna ITB Pobierz
KG 2000 - SN10 i SN16 - Krajowa Ocena Techniczna IBDiM Pobierz
KG 2000 - SN10 i SN16 - Rury - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz
KG 2000 - SN16 - Kształtki - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz
Środki poślizgowe - Atest PZH Pobierz

Drenaż

Drenaż - rury i kształtki - Krajowa Ocena Techniczna Pobierz
Drenaż - kształtki - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz
Drenaż - rury bez otuliny syntentycznej - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz
Drenaż - rury w otulinie syntentycznej - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Pobierz

ISO

PN-EN ISO 9001 : 2015 - wersja PL Pobierz
PN-EN ISO 9001 : 2015 - wersja EN Pobierz
PN-EN ISO 9001 : 2015 - wersja DE Pobierz
PN-EN ISO 14001:2015 Pobierz

HTplus

Ultra dB

Skolan Safe

KG

MAGNACOR

SC

PE

KG 2000 SN10

ISO

Kanalizacja wewnętrzna niskoszumowa Ultra dB

Ulotka

Schemat budowy studni SC

Ulotka

Kanalizacja wewnętrzna HTplus

Karta katalogowa

Kanalizacja wewnętrzna niskoszumowa Ultra dB

Karta katalogowa

Kanalizacja wewnętrzna niskoszumowa Skolan Safe

Karta katalogowa

Kanalizacja zewnętrzna MAGNACOR

Karta katalogowa

Kanalizacja zewnętrzna KG - rury lite PVC-U

Karta katalogowa

Kanalizacja zewnętrzna KG - rury spienione PVC-U

Karta katalogowa

Kanalizacja zewnętrzna KG - rury lite PP

Karta katalogowa

Kanalizacja zewnętrzna KG - kształtki

Karta katalogowa

Kanalizacja zewnętrzna KG 2000

Karta katalogowa

Studnie - typ 315

Karta katalogowa

Studnie - typ 400

Karta katalogowa

Studnie - typ 425

Karta katalogowa

Rury HD-PE 80 do wody

Karta katalogowa

Rury HD-PE 100 do wody

Karta katalogowa

Rury HD-PE 100 RC do wody

Karta katalogowa

Rury HD-PE 100 do kanalizacji

Karta katalogowa

Rury HD-PE 100 RC do kanalizacji

Karta katalogowa

Masz problem z doborem odpowiedniego produktu? Skontaktuj się z nami

Napisz do nas