Magnaplast
PL

Zakres średnic

110-500

Materiał

Polichlorek winylu (PVC-U)

KG

KG to system rur i kształtek kanalizacyjnych stworzony do przesyłania ścieków bytowo-gospodarczych i wód deszczowych. Bezciśnieniowe przewody stanowią jedną z najważniejszych instalacji infrastruktury podziemnej. Dlatego ważne jest by stosować takie rozwiązania, które pozwalają osiągnąć jak najlepszą jakość inwestycji przy jak najmniejszym jej koszcie. 

Zastosowanie

System KG przeznaczony jest do budowy sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, odwadniającej oraz przykanalików i przyłączy domowych.

Sprawdzi się wszędzie tam, gdzie istotna jest najlepsza jakość przy maksymalnej optymalizacji kosztów. Jest w pełni funkcjonalny przy zastosowaniu studzienek kanalizacyjnych SC.

Szczelność połączeń rur, kształtek i studzienek przewidziana jest na maksymalne ciśnienie 0,5 bara (5m H20) przy temperaturze 20ºC. Rury i kształtki nie mogą być stosowane, gdy temperatura przepływającyh ścieków przy średniach DN 110-200 stale przekracza 60ºC, a przy DN 250-500 stale przekracza 40ºC. Dopuszcza się jednak przepływ chwilowy o temperaturze 75ºC.

Odporność chemiczna rur i kształtek oraz uszczelek jest zachowana dla ścieków o wartości pH 2-12.

+

KGEM - rury z kielichem - rdzeń spieniony

KG - rury Rura

KGEM - rury z kielichem - SN2, SDR51, klasa A (klasa L), rdzeń spieniony

DN

d1

[mm]

s1

[mm]

D

[mm]

t

[mm]

L

[mm]

Paleta Kod
160 160 3,2 183 110 500 45 22048
160 160 3,2 183 110 1000 40 22050
160 160 3,2 183 110 2000 40 22060
160 160 3,2 183 110 3000 40 22063
160 160 3,2 183 110 6000 40 22080
               
200 200 3,9 226 120 500 25 23048
200 200 3,9 226 120 1000 20 23050
200 200 3,9 226 120 2000 20 23060
200 200 3,9 226 120 3000 20 23063
200 200 3,9 226 120 6000 20 23080

 

KGEM - rury z kielichem - SN4, SDR41, klasa B (klasa N), rdzeń spieniony

DN

d1

[mm]

s1

[mm]

D

[mm[

t

[mm]

L

[mm]

Paleta Kod
110 110 3,2 128 76 500 96 20000
110 110 3,2 128 76 1000 86 20010
110 110 3,2 128 76 2000 86 20020
110 110 3,2 128 76 3000 86 20023
110 110 3,2 128 76 6000 86 20040
               
160 160 4,0 183 110 500 45 22000
160 160 4,0 183 110 1000 40 22010
160 160 4,0 183 110 2000 40 22020
160 160 4,0 183 110 3000 40 22023
160 160 4,0 183 110 6000 40 22040
               
200 200 4,9 226 120 500 20 23000
200 200 4,9 226 120 1000 20 23010
200 200 4,9 226 120 2000 20 23020
200 200 4,9 226 120 3000 20 23023
200 200 4,9 226 120 6000 20 23040
               
250 250 6,2 287 140 2000 16 24020
250 250 6,2 287 140 3000 16 24023
250 250 6,2 287 140 6000 16 24040
               
315 315 7,7 355 160 2000 9 25020
315 315 7,7 355 160 3000 9 25023
315 315 7,7 355 160 6000 9 25040
               
400 400 9,8 445 190 2000 6 26020
400 400 9,8 445 190 3000 6 26023
400 400 9,8 445 190 6000 6 26040

 

KGEM - rury z kielichem - SN8, SDR34, klasa C (klasa S), rdzeń spieniony

DN

d1

[mm]

s1

[mm]

D

[mm]

t

[mm]

L

[mm]

Paleta Kod
110 110 3,2 128 76 500 96 20005
110 110 3,2 128 76 1000 86 20015
110 110 3,2 128 76 2000 86 20025
110 110 3,2 128 76 3000 86 20028
110 110 3,2 128 76 6000 86 20045
               
160 160 4,7 183 110 500 45 22005
160 160 4,7 183 110 1000 40 22015
160 160 4,7 183 110 2000 40 22025
160 160 4,7 183 110 3000 40 22028
160 160 4,7 183 110 6000 40 22045
               
200 200 5,9 226 120 1000 20 23015
200 200 5,9 226 120 2000 20 23025
200 200 5,9 226 120 3000 20 23028
200 200 5,9 226 120 6000 20 23045
               
250 250 7,3 287 140 2000 16 24025
250 250 7,3 287 140 3000 16 24028
250 250 7,3 287 140 6000 16 24045
               
315 315 9,2 355 160 2000 9 25025
315 315 9,2 355 160 3000 9 25028
315 315 9,2 355 160 6000 9 25045
               
400 400 11,7 445 190 2000 6 26025
400 400 11,7 445 190 3000 6 26028
400 400 11,7 445 190 6000 6 26045
               
500 500 14,6 567 220 3000 4 27028
500 500 14,6 567 220 6000 4 27045
+

KGEL - rury z kielichem - rdzeń lity

KG - rury Rura

KGEL - rury z kielichem - SN4 LITA, SDR41, klasa B (klasa N), rdzeń lity

DN

d1

[mm]

s1

[mm]

D

[mm]

t

[mm]

L

[mm]

Paleta Kod
160 160 4,0 183 110 1000 40 222010*
160 160 4,0 183 110 2000 40 222020*
160 160 4,0 183 110 3000 40 222023
160 160 4,0 183 110 6000 40 222040
               
200 200 4,9 226 120 1000 20 223010*
200 200 4,9 226 120 2000 20 223020*
200 200 4,9 226 120 3000 20 223023
200 200 4,9 226 120 6000 20 223040

 

KGEL - rury z kielichem - SN8 LITA, SDR34, klasa C (klasa S), rdzeń lity

 

DN

d1

[mm]

s1

[mm]

D

[mm]

t

[mm]

L

[mm]

Paleta Kod
110 110 3,2 128 76 500 96 220005
110 110 3,2 128 76 1000  86  220015
110 110 3,2 128 76 2000  86  220025
110 110 3,2 128 76 3000  86  220028
110 110 3,2 128 76 6000  86  220045*
               
160 160 4,7 183 110 500  45  222005
160 160 4,7 183 110 1000  40  222015
160 160 4,7 183 110 2000  40  222025
160 160 4,7 183 110 3000  40  222028
160 160 4,7 183 110 6000  40  222045
               
200 200 5,9  226 120 500  25  223005
200 200 5,9  226  120 1000  20  223015
200 200 5,9  226  120 2000  20  223025
200 200 5,9  226  120 3000  20  223028
200 200 5,9  226  120 6000  20  223045
               
250 250 7,3  287  140 2000  16  224025*
250 250 7,3  287  140 3000  16  224028
250 250 7,3  287  140 6000  16  224045
               
315 315 9,2  355  160 2000  9  225025*
315 315 9,2  355  160 3000  9  225028
315 315 9,2  355  160 6000  9  225045
               
400 400 11,7  445  190 2000  6  226025*
400 400 11,7  445  190 3000  6  226028
400 400 11,7  445  190 6000  6  226045
               
500 500 14,6  567  220 3000  4  227028*
500 500 14,6  567  220 6000  4  227045*

 

*Produkty dostępne na zapytanie.

 

 

 

 

+

KGEL - rury z wydłużonym kielichem (WK) - rdzeń lity

Bez nazwy Rura WK

 

KGEL - rury z kielichem - SN8 LITA wydłużony kielich (WK), SDR34, klasa C (klasa S), rdzeń lity

DN

d1

[mm]

s1

[mm]

D

[mm]

t

[mm]

L

[mm]

Paleta Kod
160 160 4,7 128 178 3000 40 222029
160 160 4,7 128 178 6000 40 222046
               
200 200 5,9 226 190 3000 20 223029
200 200 5,9 226 190 6000 20 223046
               
250 250 7,3 287 208 3000 16 224029
250 250 7,3 287 208 6000 16 224046
               
315 315 9,2 355 225 3000 9 225029
315 315 9,2 355 225 6000 9 225046
               
400 400 11,7 445 238 3000 6 226029*
400 400 11,7 445 238 6000 6 226046*

* Produkty dostępne na zapytanie.

+

KGEL - rury z kielichem - rdzeń lity, uszczelka DIN-LOCK

KG - rura z uszczelką DIN-LOCK Rura

KGEL - rury z kielichem - SN8 LITA, SDR34, klasa C (klasa S), z uszczelką DIN-LOCK, rdzeń lity

DN

d1

[mm]

s1

[mm]

D

[mm]

t

[mm]

L

[mm]

Paleta Kod
110 110 3,2 128 76 500 96 220005
110 110 3,2 128 76 1000  86  220015
110 110 3,2 128 76 2000  86  220025
110 110 3,2 128 76 3000  86  220028
110 110 3,2 128 76 6000  86  220045*
               
160 160 4,7 183 110 500  45  222005
160 160 4,7 183 110 1000  40  222015
160 160 4,7 183 110 2000  40  222025
160 160 4,7 183 110 3000  40  222028
160 160 4,7 183 110 6000  40  222045
               
200 200 5,9  226 120 500  25  223005
200 200 5,9  226  120 1000  20  223015
200 200 5,9  226  120 2000  20  223025
200 200 5,9  226  120 3000  20  223028
200 200 5,9  226  120 6000  20  223045
               
250 250 7,3  287  140 2000  16  224025*
250 250 7,3  287  140 3000  16  224028
250 250 7,3  287  140 6000  16  224045
               
315 315 9,2  355  160 2000  9  225025*
315 315 9,2  355  160 3000  9  225028
315 315 9,2  355  160 6000  9  225045
               
400 400 11,7  445  190 2000  6  226025*
400 400 11,7  445  190 3000  6  226028
400 400 11,7  445  190 6000  6  226045
               
500 500 14,6  567  220 3000  4  227028*
500 500 14,6  567  220 6000  4  227045*

* Produkty dostępne na zapytanie.

 

+

KGEL - rury z wydłużonym kielichem (WK) - rdzeń lity, uszczelka DIN-LOCK

KG - rura z uszczelką DIN-LOCK wydłużony kielich Rura WK

KGEL - rury z kielichem - SN8 LITA wydłużony kielich (WK), SDR34, klasa C (klasa S), z uszczelką DIN-LOCK, rdzeń lity

DN

d1

[mm]

s1

[mm]

D

[mm]

t

[mm]

L

[mm]

Paleta Kod
160 160 4,7 128 178 3000 40 222029
160 160 4,7 128 178 6000 40 222046
               
200 200 5,9 226 190 3000 20 223029
200 200 5,9 226 190 6000 20 223046
               
250 250 7,3 287 208 3000 16 224029
250 250 7,3 287 208 6000 16 224046
               
315 315 9,2 355 225 3000 9 225029
315 315 9,2 355 225 6000 9 225046
               
400 400 11,7 445 238 3000 6 226029*
400 400 11,7 445 238 6000 6 226046*

* Produkty dostępne na zapytanie.

+

Kolana (KGB) SN8

KG - kolana kolana
DN Kąt

z1

[mm]

L

[mm]

Paleta Kod
110 15º 8 84 330 20100
110 30º 14 85 300 20110
110 45º 29 85 270 20120
110 67º 40 104 225 20130
110 87º 69 123 200 20140
           
160 15º 32 88 110 20100
160 30º 40 135 100 22110
160 45º 47 135 90 22120
160 67º 96 170 75 22130
160 87º 64 142 70 22140
           
200 15º 26 133 50 23100
200 30º 49 160 45 23110
200 45º 65 160 40 23120
200 67º 68 168 40 23130
200 87º 105 245 30 23140
           
250 15º 19 170 24 24100
250 30º 37 189 24 24110
250 45º 57 189 18 24120
250 87º 132 283 18 24130
           
315 15º 23 198 12 25100
315 30º 47 221 12 25110
315 45º 72 221 12 25120
315 87º 166 340 9 25130
           
400 15º 29 238 5 26100
400 30º 59 268 5 26110
400 45º 91 268 5 26120
400 87º 211 419 4 26130
           
500 15º 37 279 3 27100
500 30º 74 317 3 27110
500 45º 114 317 3 27120
500 87º 263 506 1 27130
+

Trójniki (KGEA) SN8

KG - trójniki trójniki
DN1/DN2 kąt

Z1

[mm]

L1

[mm]

L2

[mm]

Paleta Kod
110/110  45º  27  226  201  100  20300
160/110  45º  16  244  252  51  20330
160/160  45º  38  317  283  36  20350
200/110  45º  17 280  271  30  20360
200/160  45º   20  337  327  25  20380
200/200  45º   46  402  359  20  20390
250/110  45º   30  394  294  18  22300
250/160  45º   33  472  396  14  22320
250/200  45º   48  397  396  12  22330
250/250  45º   50  560  530  8  22340
315/110  45º  34  371  407  8  23300
315/160  45º  15  415  395  10  23320
315/200  45º  5  457  438  6  23330
315/250  45º  15  650  515  5  23340
315/315  45º  45  645  600  4  23350
400/160  45º  7  563  488  5  24320
400/200  45º  8  540  521  4  24330
400/250  45º  95  905  620  2  24340
400/315  45º  9  817  680  2  24350
400/400  45º  14  878  740  1  24360
500/160  45º  112  480  520  1  25320
500/200  45º  85  534  561  1  25330
500/250  45º  34  734  720  1  25340
500/315  45º  38  888  770  1  25350
500/400  45º  52  927  870  1  25360
             
110/110  87º  55  186  142  120  21300
160/110  87º  83  240  178  60  21330
160/160  87º  116  297  213  45  21350
200/110  87º  109  304  166  38  21360
200/160  87º  143  352  216  32  21380
200/200  87º  144  381  230  24  21390
250/110  87º  62  317  256  20  22305
250/160  87º  88  388  285  16  22325
250/200  87º  107  422  310  16  22335
250/250  87º  115 439  345  12  22345
315/110  87º  67 352  266  10  23305
315/160  87º  90 415  315  10  23325
315/200  87º  100 450  340  10  23335
315/250  87º  115 480  380  8  23345
315/315  87º  135 525  430  6  23355
400/160  87º  80 465  415  1  24325
400/200  87º  95 495  438  1  24335
400/250  87º  120 535  465  1  24345
400/315  87º  145 585  490  1  24355
400/400  87º  180 640  530  1  24365
500/160  87º  205 640  390  1  25325
500/315  87º  260 765  500  1  25355
500/400  87º  295 845  555  1  25365
+

Korki (KGM) SN8

KG - korki korek
DN

L

[mm]

D

[mm]

Paleta Kod
110 32 120 1000 20220
160 42 170 320 22220
200 50 217 180 23220
250 80 265 120 24220
315 80 333 100 25220
400 80 423 32 26220
500 80 525 1 27220
+

Zaślepki (KGK) SN8

KG - zaślepki zaśpeka
DN

L

[mm]

Paleta Kod
110 43 1000 20240
160 52 320 22240
200 64 180 23240
250 68 120 24240
315 77 100 25240
400 90 32 26240
+

Mufy przesuwne (KGU) SN8

KG - mufy mufa
DN

L

[mm]

Paleta Kod
110 105 400 20180
160 138 120 22180
200 215 60 23180
250 250 32 24180
315 293 18 25180
400 324 12 26180
500 380 8 27180
+

Złączki dwukielichowe (KG-ERMM) SN8

KG - złączki dwukielichowe złączka dwukielichowa
DN

Z

[mm]

L

[mm]

Paleta Kod
110 3 105 400 20200
160 3 138 120 22200
200 5 215 60 23200
250 7 250 32 24200
+

Redukcje (KGR) SN8

KG - redukcje redukcja
DN1/DN2

L1

[mm]

L2

[mm]

Paleta Kod
160/110 46 118 250 21280
200/160 48 143 120 23280
250/200 147 264 54 24280
315/250 214 342 24 25280
400/315 243 385 12 26280
500/400 150 340 2 27280
+

Redukcje wielostopniowe (KGR)

KG - redukcje wielostopniowe redukcja wielostopniowa
DN1/DN2

L1

[mm]

L2

[mm]

Paleta Kod
250/160 113 130 1 24283
315/160 113 141 1 25283
315/200 118 147 1 25284
+

Złączki do rur kamionkowych (KGUS) - DN110-200

KG - złączki do rur kamionkowych małe złączka kamionka
DN

D

[mm]

L

[mm]

Paleta Kod
110 138 151 288 20410
160 194 207 100 22410
200 250 248 48 23410
+

Złączki do rur kamionkowych (KGUS) - DN250-315

KG - złączki do rur kamionkowych duże złączka kamionka duża
DN

D

[mm]

L

[mm]

Paleta Kod
250* 315 283 1 24400
315* 400 318 1 25400

* do złączki do rur kamionkowych KGUS 250 i 315 należy zamówić oddzielnie uszczelkę KGUS

+

Złączki do rur żeliwnych (KGUG) SN8

KG - złączki do rur żeliwnych złączka do rur żeliwnych
DN

d1

[mm]

L

[mm]

Paleta Kod
110* 124 60 600 20440
160* 187 98 216 22440
200* 242 103 90 23440

* Do złączek do rur żeliwnych KGUG DN 110-200 należy zamówić oddzielnie uszczelkę KGUG.

+

Wyczystki - pokrywa zakręcana (KGRE)

KG - wyczystki z pokrywą zakręcaną wyczystka
DN

Z1

[mm]

L

[mm]

Paleta Kod
110 58 179 102 20160
250 128 722 10 24160
+

Wyczystki - pokrywa ze śrubami (KGRE)

KG - wyczystki z pokrywą ze śrubami wyczystka ze śrubami
DN c

L

[mm]

Paleta Kod
110 221 279 102 20161
160 282 332 44 22160
200 394 494 22 23160
+

Zasuwy burzowe

zasuwa burzowa
DN Paleta Kod
110 1 20170
160 1 22170
+

Przejścia murowe (KGF)

KG - przejścia murowe przejścia murowe
DN

L

[mm]

d

[mm]

Paleta Kod
110 110 131  1 20600
160 110 184  1  22600
200 110 226  1  23600
250 110 286  1  24600
315 110 354  1  25600
400 110 440  1  26600
         
110 240 137  1  20620
160 240 190  1  22620
200 240 231,5  1  23620
250 240 290  1  24620
315 240 359  1  25620
400 240 448  1  26620
500 240 554  1  27620
+

Uszczelki

KG - uszczelki Uszczelka_KG
Typ DN Kod
KG 110 7200
KG 160 7220
KG 200 7230
KG 250 7240
KG 315 7250
KG 400 7260
KG 500 7270
     
KGUG 110 20460
KGUG 160 22460
KGUG 200 23460
     
KGUS 250 24500
KGUS 315 25500
     
OLEJOODPORNA 110 20485
OLEJOODPORNA 160 22485
OLEJOODPORNA 200 23481
OLEJOODPORNA 250 24481
OLEJOODPORNA 315 25481
OLEJOODPORNA 400 26481
KGEM - rury z kielichem - rdzeń spieniony
KG - rury Rura
KGEL - rury z kielichem - rdzeń lity
KG - rury Rura
KGEL - rury z wydłużonym kielichem (WK) - rdzeń lity
Bez nazwy Rura WK
KGEL - rury z kielichem - rdzeń lity, uszczelka DIN-LOCK
KG - rura z uszczelką DIN-LOCK Rura
KGEL - rury z wydłużonym kielichem (WK) - rdzeń lity, uszczelka DIN-LOCK
KG - rura z uszczelką DIN-LOCK wydłużony kielich Rura WK
Kolana (KGB) SN8
KG - kolana kolana
Trójniki (KGEA) SN8
KG - trójniki trójniki
Korki (KGM) SN8
KG - korki korek
Zaślepki (KGK) SN8
KG - zaślepki zaśpeka
Mufy przesuwne (KGU) SN8
KG - mufy mufa
Złączki dwukielichowe (KG-ERMM) SN8
KG - złączki dwukielichowe złączka dwukielichowa
Redukcje (KGR) SN8
KG - redukcje redukcja
Redukcje wielostopniowe (KGR)
KG - redukcje wielostopniowe redukcja wielostopniowa
Złączki do rur kamionkowych (KGUS) - DN110-200
KG - złączki do rur kamionkowych małe złączka kamionka
Złączki do rur kamionkowych (KGUS) - DN250-315
KG - złączki do rur kamionkowych duże złączka kamionka duża
Złączki do rur żeliwnych (KGUG) SN8
KG - złączki do rur żeliwnych złączka do rur żeliwnych
Wyczystki - pokrywa zakręcana (KGRE)
KG - wyczystki z pokrywą zakręcaną wyczystka
Wyczystki - pokrywa ze śrubami (KGRE)
KG - wyczystki z pokrywą ze śrubami wyczystka ze śrubami
Zasuwy burzowe
zasuwa burzowa
Przejścia murowe (KGF)
KG - przejścia murowe przejścia murowe
Uszczelki
KG - uszczelki Uszczelka_KG

Zalety systemu

 • wysoka gładkość ścianek
 • bardzo mały ciężar
 • prosty i szybki montaż
 • możliwość i łatwość łączenia z innymi systemami
 • całkowita odporność na korozję ogólną i wżerową
 • duża trwałość, szacowana na okres 100 lat
 • odporność na szkodliwy wpływ związków chemicznych
 • odporność powierzchni zewnętrznych na oddziaływanie wód gruntowych
 • odporność na powstawanie osadów na wewnętrznych powierzchniach rur

Dokumenty do pobrania

 • KG - rury i kształtki - Atest Higieniczny PZH

  Pobierz
 • KG - kształtki SN8 - Opinia Techniczna GiG

  Pobierz
 • KG - kształtki - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych

  Pobierz
 • KG - kształtki - Opinia Techniczna GiG - szkody górnicze

  Pobierz
 • KG - kształtki - Certyfikat GiG

  Pobierz
 • KG - rury spienione - Certyfikat Zgodności GiG

  Pobierz
 • KG - rury SN2 - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych

  Pobierz
 • KG - rury SN2 - Aprobata Techniczna ITB

  Pobierz
 • KG - rury SN4 - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych

  Pobierz
 • KG - rury SN8 - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych

  Pobierz
 • KG - Rury Lite SN4 - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych

  Pobierz
 • KG - Rury Lite SN8 - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych

  Pobierz
 • KG - rury lite - certyfikat GiG

  Pobierz
 • KG - rury lite - Opinia Techniczna GiG - szkody górnicze

  Pobierz
 • KG - rury lite WK - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych

  Pobierz
 • KG - przejścia murowe - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych

  Pobierz
 • KG - przejścia murowe - Krajowa Ocena Techniczna

  Pobierz
 • KG - SN12 wydłużony kielich - Krajowa Ocena Techniczna

  Pobierz
 • KG - SN12 wydłużony kielich - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych

  Pobierz

Karty katalogowe

KG - rury lite

Karta katalogowa

KG - rury z rdzeniem spienionym

Karta katalogowa

Filmy

Masz problem z doborem odpowiedniego produktu? Skontaktuj się z nami

Napisz do nas